It-Tielet Qamar

It Tielet Qamar L ewwel ktieb fit trilo ija Il Log ba tal Allat

 • Title: It-Tielet Qamar
 • Author: John A. Bonello
 • ISBN: 9789990914016
 • Page: 446
 • Format: Paperback
 • L ewwel ktieb fit trilo ija Il Log ba tal Allat.

  rejjef u le endi Maltin It tag lim tal Malti Nifir u lill istudenti Kristina Briffa, Yanica Caruana, Denise Sant u Lara Vassallo mill ames Sena tal Iskola Sekondarja St Joseph ta Tas Sliema g al din il pre entazzjoni sabi a fuq il rejjef u l le endi Maltin li g o obhom jg addulna biex naqsmuha mal g alliema u l istudenti tal Malti. In e u aktar g alliema u studenti biex jg addulna r ri orsi tag hom biex IL KTIEB TA DANJEL laikos Dan Bierku, xemx u qamar, il Mulej, fa ruh u g olluh fuq kollox g al dejjem Dan Bierku, kwiekeb tas sema, il Mulej, fa ruh u g olluh fuq kollox g al dejjem Fit tielet sena tas saltna tas sultan Beltassar, jien, Danjel, kelli dehra o ra wara dik li kelli qabel. It Testment il did Laikos Il Bibbja bil Malti It Testment il did Ikklikkja fuq isem il ktieb li tixtieq mil lista ta hawn ta t Franco Debono Almond Blossoms everywhere Smajtuha ta l ahhar tas sindku ta birkirkara Michael Fenech Adami ,kif falla kunsillamel miljun ewro dejn.Issa il karkarizi irrapurtawh lill OLAF tal unjoni ewropea.Mhux ta b xejn qatt ma jsir xejn go dan ir rahal.Miskin min se jitla warajh ghax lewwel irid ihallas id dejn qabel ma ijbda jaghmel xi haga.Mhux ta bxejn it toroq imfarrkin u hawn telqa nobis.

  • Best Download [John A. Bonello] è It-Tielet Qamar || [Philosophy Book] PDF ↠
   446 John A. Bonello
  • thumbnail Title: Best Download [John A. Bonello] è It-Tielet Qamar || [Philosophy Book] PDF ↠
   Posted by:John A. Bonello
   Published :2018-09-07T02:21:45+00:00

  About “John A. Bonello”

  1. John A. Bonello

   John Bonello is the award winning author of the young adult fantasy trilogy Il Log ba tal Allat The Game of the Gods , the time travelling duology for adults Unus Mundus and the series of detective novels for children Irvin Vella, Virtual Investigator Learn about him at johnabonello

  375 thoughts on “It-Tielet Qamar”

  1. Storja verament sabiha! Dhalt sew fl-istorja u qsamt Malta mal-karattri, huma u jimxu f'art vergni u mhux mimsusa kif nimmagina li kienet Malta eluf ta' snin ilu, qabel giet popolata. Johorg il-hazen li jista jasal li jwettaq bniedem, kif ukoll il-kapacita ghat tajjeb u l-altruismu ta' ohrajn.


  2. Kont ili ma naqra ktieb hekk - kif naqbad ngħid? Ktieb li ġarrni fil-maġija li ħoloqli. Mhux biss. Kien hemm xi ħaġa hekk - kif naqbad ngħid - dak is-sens ta' nostalġija li ħallewli id-deskrizzjonijiet u l-kuntesti ta' Malta f'dimensjoni oħra, kienet affaxinanti. Nostalġija mhux għax għaddejt minnha hawn f'din il-ħajja, jew forsi fl-ebda fantażija ta' ħajja ta' qabel - imma dak is-sens għoġobni, u nittama li mat-tieni ktieb, dan is-sens ħelu jkompli jippersisti.Maġija, mill-b [...]


  3. L-ewwel ktieb li ppubblikajt. Kollox beda minn taħżiża li għamilt waqt lezzjoni tal-IT fl-2004, tliet linji kollox fil-margins tal-ktieb li kelli quddiemi. Minn hemm donnha l-istorja bdiet tieħu sura, iżda kien meta twieled ibni Luke, f'Jannar tal-2007, li l-kitba ħadet spinta kbira 'l quddiem. F'salt wieħed ma stajtx nieqaf nikteb. Kienet qisha splużjoni, qisha l-big bang. Bl-għajnuna ta' ħafna nies, irnexxieli nwettaq waħda mill-akbar ħolmiet li kelli. It-Tielet Qamar huwa l-bidu [...]


  4. Storja sabiha hafna, u originali. Ghogobni kif ghall-bidu dehret misterjuza imma ftit ftit sirna nafu kif se tizvolgi l-istorja prosit!* * * *Really good story. Liked how the first few chapters were mysterious and the answers were revealed throughout the chapters great!


  5. L-ewwel volum fit-triloġija Il-Logħba tal-AllatHemm xi mkien fejn iż-żmien ma jgħaddix kif nafuh aħna.Hemm post fejn jgħammar ġens bi ġrajja mhux tas-soltu, post li ilu eluf ta' snin mistur u minsi. Iżda issa wasal iż-żmien li tissokta l-logħba tal-allat, u dak li kien moħbi, jibda jinkixef.Xon, Marku u Riku sabu dan il-post  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *