മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ | Mullappoo Niramulla Pakalukal

Mullappoo Niramulla Pakalukal A twin novel surprise from Benyamin Al Arabian Novel Factory and Mullappoo Niramulla Pakalukal are two novels set in the backdrop of Jasmine revolution that took place in Arabia Both novels depict the

 • Title: മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ | Mullappoo Niramulla Pakalukal
 • Author: Benyamin
 • ISBN: 9788126450800
 • Page: 170
 • Format: Paperback
 • A twin novel surprise from Benyamin Al Arabian Novel Factory and Mullappoo Niramulla Pakalukal are two novels set in the backdrop of Jasmine revolution that took place in Arabia Both novels depict the same issue narrated by two different people from the same place but with different perspectives This twin wonder is interconnected, and at the same time independent, wA twin novel surprise from Benyamin Al Arabian Novel Factory and Mullappoo Niramulla Pakalukal are two novels set in the backdrop of Jasmine revolution that took place in Arabia Both novels depict the same issue narrated by two different people from the same place but with different perspectives This twin wonder is interconnected, and at the same time independent, with Beniyamin touch

  • ☆ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ | Mullappoo Niramulla Pakalukal || » PDF Read by ✓ Benyamin
   170 Benyamin
  • thumbnail Title: ☆ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ | Mullappoo Niramulla Pakalukal || » PDF Read by ✓ Benyamin
   Posted by:Benyamin
   Published :2019-01-11T14:41:55+00:00

  About “Benyamin”

  1. Benyamin

   Benyamin born 1971, Benny Daniel is an Indian novelist and short story writer in Malayalam language from Nhettur, Kulanada, Pattanamtitta district of the south Indian state of Kerala He is residing in the Kingdom of Bahrain since 1992, from the age of twenty, and his works appear regularly on Malayalam publications in Kerala.

  866 thoughts on “മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ | Mullappoo Niramulla Pakalukal”

  1. ബെന്യാമിന്റെ പുതിയ 'ഇരട്ട നോവലുകൾ' : രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നോവലല്ല. ഏത് വായിച്ചും തുടങ്ങാം. പേരിനോടുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടാവാം ആദ്യം വായിച്ചത് 'അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക് [...]


  2. ഇരട്ട നോവലുകളിൽ രണ്ടാമതായി വായിച്ചു. സമീറ പർവീണ്‍ എന്ന റേഡിയോ ജോകിയുടെ കണ്ണിലൂടെ "അറബ് വിപ്ലവം" വിവരിക്കുന്നു.നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ തന്നെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ബാബയും [...]  3. No words!!! if u want to know the real reason of the failed Bahrain uprising you should read this book. if u want to know how muslims are split on Sunnis and Shia's then u shud read this. awesome real life story written by a girl who witnessed the whole thing and wrote from her own experiencennyamin is grooming into an amazing author. the second or twin part of his twin novel really moved me. must read!


  4. Mullapoo Niramulla pakalukal is one of the best book which lies close to the reality that beleive all the characters in the novel are real. Sameera,Her Baba,Ali,String walkers,Taighar etcWill be their in mind of each and every person.A big congrates to Benyamin.  5. പണത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുള്ള കലഹത്തിന്റെ പേരല്ല വിപ്ലവം എന്നത്.ഒരുവന്ടെ ആത്മാഭിമാനവും സ്വത്ത്വബോധവും അടങ്ങിയ വീണ്ടു വിചാരത്തിൽ നിന്നുയർന്നു വരുന്ന ഒരു സമത്വ ബോധമുണ്ട്, നിനക്കൊ [...]


  6. The story of the arab springs that happened from the view point of a Pakistani girl. The story is surely at times a breath taker and at times forces you to think about whats happening around you! Quite an engaging novel!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *